Copyright © Tamadun Islam & Tamadun Asia
Design by Dzignine
Saturday, July 21, 2012

Tamadun Dari Segi Bahasa

Assalamualaikum, selamat menyambut hari pertama bulan Ramadhan. Kali ini, kami akan berkongsi sedikit mengenai konsep-konsep dan definisi tamadun dari segi bahasa.


Definisi: 
Mari kita teliti apa itu definisi @ maksud tamadun dari segi bahasa...

Bahasa Inggeris
* culture
* renaissance
* enlightment
* civilization

Bahasa Arab
* al-‘umran
* al-bunyan
* ath-thaqafah
* al-hadharah
* al-madaniyyah
* at-tamaddun

Bahasa Melayu
* kebudayaan
* peradaban
* tamadun
* madani

=>  Apabila lahir terminologi al-tamaddun dalam bahasa Arab, maka lahirlah terjemahannya dalam Bahasa Inggeris iaitu civilization. 

=> Bahasa Melayu meminjam terminologi Arab menjadi tamadun dengan pengguguran satu ‘d’ . terminologi yang terakhir inilah yang popular dan dominan penggunaannya dalam bahasa Arab, Inggeris dan Melayu pada masa kini.

=> Menjelang tahun 1990-an, bahasa Melayu mula menggunakan terminologi baharu iaitu “madani” sebagai tambahan kepada terminologi “tamadun”. 

=> Ia juga merupakan pinjaman daripada terminologi Arab iaitu al-madaniah yang diperkenalkan oleh al-Farabi dalam abad ke-11 Masihi yang lalu seperti mana yang terdapat dalam kitabnya As Siyasah al-Madaniyah.


Itu saja... :)

0 comments:

Post a Comment